Gallery

Festival Filem Pendek Pendidikan 2009
Festival ini sebenarnya lebih merupakan penutupan kepada beberapa siri bengkel penghasilan cerita pendek pendidikan secara digital (Digital Story Telling) yang telah dijalankan oleh BTPN Sabah dengan kerjasama Unit Kemajuan IT Negeri serta Multimedia Development Corporation (MDeC) sejak beberapa tahun yang lepas kepada beberapa sekolah terpilih.

Back to album selection.